A clear tomorrow for
your business
 • O nás

  Spoločnosť Green Telecom je špecialista na vývoj softvéru v oblasti telekomunikácií, internetu a VoIP aplikácií. Naším cieľom nie je len úspešná realizácia vašich požiadaviek, ale chceme tiež vytvoriť harmóniu medzi najnovšími technológiami, ľuďmi a rozličnými procesmi. Zameriavame sa na plánovanie, vývoj a správu webových, VoIP, IVR a mobilných aplikácií.

  Okrem toho sa špecializujeme na servisné čísla, prémiové linky, Call Centrá, IVR a Audiotext. Naše služby sú ponúkané vo Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku. Sme taktiež otvorení ďalšej spolupráci.

  Spoločnosť Green Telecom vám ponúka návrh a realizáciu softvérových riešení šitých na mieru. Pritom kladieme dôraz na to, aby sme spolu s vami vytvorili optimálne riešenia, vďaka ktorým bude váš podnik dlhodobo ešte úspešnejší.

  Hľadáte podnik, ktorý vám ponúkne efektívnu podporu a poradenstvo pri realizácii a správe vašich softvérových projektov?? Hľadáte spoločnosť s viac ako 30 rokmi skúseností, ktorá sleduje trendy a neustále sa posúva napred? Chcete vstúpiť do sveta technológií pripravení?

  Ak áno, potom nás kontaktujte ešte dnes

 • Kontakt

  Adresa
  Green Telecom s.r.o.
  Pribinova 2
  040 01 Košice
  Slovensko

  IČO: 46 691 693
  IČ DPH: SK2023531037

  e-mail

 • Vylúčenie zodpovednosti

  Všetky texty a odkazy boli dôkladne skontrolované a sú neustále aktualizované. Na tejto stránke sa snažíme poskytovať správne a úplné informácie, avšak nepreberáme žiadnu zodpovednosť, záruky alebo ručenie za to, že informácie poskytnuté na tejto webovej stránke sú správne, úplné alebo aktuálne. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť informácie na tejto webovej stránke a nie sme tiež povinní aktualizovať obsiahnuté informácie. Pri všetkých odkazoch externých prevádzkovateľov bola v čase ich umiestnenia skontrolovaná ich správnosť, avšak neručíme za obsahy a dostupnosť webových stránok, na ktoré sa možno dostať prostredníctvom hypertextových odkazov. Za nelegálne, chybné a neúplné obsahy a predovšetkým za škody, ktoré vzniknú z dôvodu obsahov prepojených stránok, ručí výlučne prevádzkovateľ stránky, na ktorú sa odkazovalo. Pritom nezáleží na tom, či ide o škodu priamej, nepriamej alebo finančnej povahy alebo o inú škodu, ktorá by mohla vzniknúť stratou údajov, výpadkom pri používaní alebo z iných dôvodov akéhokoľvek typu.

 • Koncepcia

  Dôvera je pre nás na prvom mieste.
  Presne počúvame, čo nám hovoríte, aby sme dokonale porozumeli vašim požiadavkám a mohli konať úplne podľa vašich predstáv.

  Odborná kompetencia v oblasti IT je našou absolútnou silnou stránkou Vďaka nášmu širokému a hlbokému know-how sme neustále v najvyššej možnej miere oboznámení s tými najnovšími technológiami. Presne vieme, aké technológie sa najlepšie hodia na realizáciu vašich individuálnych požiadaviek.

  Dôležitá je pre nás trvalá udržateľnosť.
  V našej každodennej práci myslíme a konáme podľa princípov trvalej udržateľnosti – pre nás a našich zákazníkov. Spoločnosť Green Telecom je zdravý podnik, ktorý je na 100 % financovaný z vlastných zdrojov. Sme hrdí na náš tím, ktorý sa vďaka nášmu úspechu môže neustále rozvíjať.

 • Bezplatné telefónne číslo

  Služba bezplatného telefónneho čísla nie je pre volajúceho spoplatnená. Všetky náklady na hovor znáša volaný. Bezplatné telefónne číslo znamená, že vaša spoločnosť môže byť dosiahnutá v akomkoľvek čase a pre vášho klienta je hovor bezplatný.
  Samozrejme toto robí z vašej spoločnosti priateľskú firmu a vaši klienti sa s vami môžu skontaktovať jednoduchšie a častejšie. Prinášate viac možností na predaj, viac spätnej väzby a v rovnakom čase si budujete profil, ako spoločnosť, ktorá je pripravená svojim klientom pomáhať bez poplatku.

  Ako môžem využívať bezplatné telefónne číslo?

  • • Hotline

  • • Služby v poskytovaní informácií

  • • Klientské centrá

  • • Online predaj

  • • Reklamačné linky

  • • Prezentácie


  Čo moja spoločnosť získa používaním Bezplatného telefónneho čísla?

  • • Svojim klientom poskytujete službu bezplatne

  • • Low cost riešenie pre online support

  • • Klientské centrá

  • • Viac možností pre predaj

  • • Marketingové riešenie pre začínajúce spoločnosti, klient dostáva informácie bez platenia za hovor

  • • Pri reklamáciách a sťažnostiach má klient pocit, že sa pred ním neskrývate alebo mu sťažujete prístup k vám


  Prosím kontaktujte nás a informujte sa o cenách vo vašej krajine.

 • Pevná linka

  Pevná linka je geograficky viazané číslo siete. Hovor prichádza do vašej spoločnosti bez ohľadu na to, či je volajúci z vašej lokality alebo zo zahraničia.
  Ak má vaša spoločnosť viacero pobočiek v rámci jednej krajiny, môžete vybaviť každú pobočku telefónnym číslom so správnou predvoľbou. Pre volajúceho to potom vyzerá, že s telefonuje vrámci svojho mesta.

  Výhody

  • Nepotrebujete uzatvárať viacero zmlúv o pripojení, všetko urobíme my, bez ohľadu na to, koľko telefónnych čísel sa rozhodnete používať.

  • Hovory k vám prichádzajú z akejkoľvek krajiny a rovnako tak z vašej krajiny

  • Identifikácia pomocou predvoľby vám pomáha získať väčšiu dôveryhodnosť

 • Čísla s predvoľbou 0800/00800

  Univerzálne medzinárodné bezplatné telefónne čísla sú riešením pre váš medzinárodný biznis. Pracuje vaša spoločnosť na medzinárodnom trhu? Chcete byť dostupní pre všetkých svojich klientov na jednom čísle?

  Ako môžem používať medzinárodné bezplatné telefónne čísla?

  • Hotline

  • Informačné služby

  • Zákaznícke centrá

  • Online predaj

  • Reklamácie a sťažnosti

  • Prezentácie


  Všetko na medzinárodnej úrovni, s použitím jedného čísla, pre všetkých klientov!


  Čo moja spoločnosť získa používaním medzinárodných bezplatných čísel?

  • Poskytujete bezplatné služby pre klienta

  • Všetci klienti vám volajú na rovnaké telefónne číslo

  • Viac možností pre predaj

  • Marketingový nástroj pre začínajúce spoločnosti, klienti sa môžu informovať bez platenia za hovor

  • Pri reklamáciach a sťažnostiach, klienti získavajú pocit, že sa pred nimi neschovávate alebo že je náročné vás kontaktovať

  • Všetky produkty a služby sú pod jedným číslom

  • Všetky vaše marketingové a prezentačné produkty sú unifikované

  • Hovory sú bezplatné z pevnej linky a rovnako tak z mobilu

 • Prémiové SMS

  Prémiové SMS správy sú správy, ktoré sú spoplatnené vyšším tarifom ako je bežná SMS správa. Správy môžu mať rozličné tarify. Táto služba je vhodná vtedy, ak sa pokúšate niečo predať alebo chcete vytvoriť súťaž, alebo hlasovanie pre vašu spoločnosť, alebo televízny program.

  Ako môžem použiť prémiové SMS?

  • Hlasovanie

  • Prihlásenie do súťaží

  • Zber informácií

  • SMS chat s ochranou súkromia


  Čo získa moja spoločnosť používaním prémiových SMS správ?

  • Môžete ponúknuť viac služieb spojených s hlasovaním alebo súťažami

  • Môžete vytvárať prieskumy

  • Vytvoriť automatický systém výberu víťazov

  • Vytvárať zisk z SMS správ

 • Prémiové telefónne čísla

  Prémiové telefónne čísla sú telefónne čísla využívané na hovory, na ktorých sa poskytujú rôzne služby. Tieto hovory sú spolatnené vyššou sumou ako bežné hovory. Vzhľadom na povahu platby za hovory, kde sa časť tarify telefónneho čísla vypláca poskytovateľovi služby, je takto možné získať zisk pre spoločnosť prostredníctvom týchto hovorov. Hodnotu svojho telefónneho čísla, jeho tarifu, si môžete vybrať.

  Ako môžem používať prémiové telefónne čísla?

  • Prieskumy

  • Voľby

  • Informačné linky

  • Televízne relácie s volaniami

  • Zoznamky a flirt hotline

  • Zábava


  Čo moja spoločnosť získa používaním prémiových telefónny čísel?

  • Vytvorením súťaže alebo volebného mechanizmu získate pozornosť ľudí, každý chce hlasovať za svojho obľúbenca

  • Nechajte svojich klientov zaplatiť za používané služby jednoduchým spôsobom, platba sa jednoducho priráta k ich telefónnemu účtu

  • Vaše čísla sú dostupné z mobilných sietí a rovnako tak z pevnej linky

  • Jedno číslo môžete použíť pre celú krajinu, zjednotíte si tak všetky svoje marketingové materiály

 • IVR & Audiotext

  Interactive voice response alebo IVR resp. Audiotext je technológia, ktorá umožňuje počítaču komunikovať s ľuďmi prostredníctvom hlasu alebo tónov zadaných na klávesnici telefónu. Klient používa hlasové menu, aby sa dostal k požadovaným informáciám, službám alebo sa spojil so správnym operátorom. Najväčšia výhoda audiotextu je, že klient dostáva informácie alebo službu v plne automatizovanom procese, ktorý je online 24 hodín denne 7 dní v týždni a nevyžaduje si prítomnosť žiadneho reálneho človeka.

  Ako môžem použiť IVR & Audiotext?

  • Online zoznamka

  • Systémy CRM

  • Rôzne služby

  • Poskytovanie informácií

  • Zábava

  • Hlasová schránka, nahrávanie odkazov

  • Proces výberu – volajúci sa dostane ku správnemu človeku, službe alebo informácii

  • Voľby, prieskum verejnej mienky


  Čo moja spoločnosť získa používaním IRV & Audiotext?

  • Dostupnosť informácií a služieb 24/7

  • Rýchly a jednoduchý spôsob prístupu k informáciám

  • Proces vyselektuje tých, ktorí skutočne potrebujú hovoriť s Call centrom

  • Jednoduchá údržba

  • Klientovi môžete dať informáciu o novom produkte, kým mu poskytujete iné informácie

 • Call Centrum

  Ak očakávate viac hovorov, ktoré musia byť zodpovedané v reálnom čase alebo vo vybraných hodinách osobne, mali by ste zvážiť vytvorenie call centra alebo využiť existujúce call centrum. Tento prostriedok môže využiť akýkoľvek z nami ponúkaných produktov alebo kombinovať viacero produktov, aby ste tak maximalizovali potenciál svojho biznisu.

  Ako môžem používať Call centrum?

  • Môžete využiť svoje call centrum alebo ho len vylepšiť použitím nových technológií

  • Call centrum môžete pripojiť na bezplatné číslo, takto zabezpečíte klientom svoje služby bezplatne

  • Call centrum môžete použiť na predaj alebo prezentáciu svojich produktov

  • Zabezpečenie zákazníckej starostlivosti 24 hodín denne

  • Help desk

  • Podpora pre zariadenia alebo software

  • Live chat na vašej webstránke


  Čo moja spoločnosť získa používaním call centra?

  • Použitím call centra môžete znížiť svoje náklady spojené so zákazníckym servisom, nepotrebujete ďalšie kancelárie

  • Hovory môžu byť zodpovedané automaticky alebo osobne

  • Máte prehľadné informácie o hovoroch a požiadavkách klientov

  • Riešite reklamácie a požiadavky rýchlejšie a relatívne lacno

  • Zamestnanci call centra dokážu prijímať hovory a riešiť požiadavky efektívnejšie ako štandarní zamestnanci

 • Login

  Register

 • Ochrana osobných údajov

  Za bezpečnosť prenosu údajov na internete nemôžeme prevziať zodpovednosť, pri prenose údajov prostredníctvom e-mailu vzniká predovšetkým riziko prístupu k údajom zo strany tretích osôb.

  Použitie kontaktných údajov zverejnených v impressum tretími osobami na reklamné účely sa týmto výslovne zamieta. Prevádzkovateľ si pre prípad zaslania nevyžiadaných reklamných alebo informačných materiálov výslovne vyhradzuje právo na podniknutie právnych krokov.

  Ak by jednotlivé ustanovenia alebo formulácie z tohto vylúčenia zodpovednosti boli alebo sa stali neúčinnými, obsah a platnosť ostatných ustanovení zostávajú týmto nedotknuté.

 • Google Analytics

  Táto webová stránka využíva Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. ("spoločnosť Google"). Google Analytics využíva tzv. "Cookies", textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie získané prostredníctvom Cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. V prípade aktivácie anonymizácie adresy IP na tejto webovej stránke však spoločnosť Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA, kde sa skráti. V poverení prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google tieto informácie použije na vyhodnotenie vášho používania tejto webovej stránky a následne zostaví správy o aktivitách webovej stránky, a môže tak prevádzkovateľovi webovej stránky poskytovať ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa sprostredkovaná z vášho prehliadača v rámci Google Analytics nebude spojená s ostatnými údajmi spoločnosti Google. Uloženiu Cookies môžete zabrániť príslušnými nastaveniami softvéru vášho prehliadača; avšak upozorňujeme vás na to, že v takomto prípade možno nebudete môcť plnohodnotne používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Zhromažďovaniu údajov získaných prostredníctvom Cookie a týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) zo strany spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov prostredníctvom spoločnosti Google môžete zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete plugin do prehliadača dostupný na nasledovnom odkaze. Aktuálny odkaz je: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

  Podmienky Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/de.html